A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ezúton közzéteszi a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 2023. évi feladatalapú támogatást megalapozó pontszámokat és a támogatások összegeit.

A 2023. évi teljes lista az alábbi linkre kattintva érhető el:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 10. melléklet 2.3.3 pontja alapján a 2023. évi feladatalapú támogatás megalapozását szolgáló feladatmutató pontszám mértéke a helyi nemzetiségi önkormányzat 2018. év és 2020. év között kapott pontszámainak átlaga. A 2019-ben újonnan alakult helyi nemzetiségi önkormányzatok esetében az adott helyi nemzetiségi önkormányzatot a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 9. melléklet 2. pontja alapján megillető 2020. évi pontszámainak átlaga. Mindezek értelmében nem a 2022. évi határozatok alapján megállapított pontszám lesz a meghatározó.

Felhívjuk továbbá a figyelmet a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 134. §-ában foglalt alábbi kötelezettségre.

„Ha a nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását vagy államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a fenti rendelkezésétől eltérni nem tud, mérlegelési jogköre nincs.

Kérjük, a felfüggesztéssel érintett önkormányzatokat, hogy az elmaradt beszámolóikat (működési támogatás esetében: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020,2021,2022), illetve feladatalapú támogatás esetében: 2015; 2016; 2017; 2018; 2019,2020,2021) mielőbb pótolják az alábbi címre történő beküldéssel:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Támogatáselszámolási és monitoring igazgatóság

1253 Budapest, Pf. 36.

 Az elszámolással kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a mukfel.elszamolasok@bgazrt.hu címen.

2023.04.14.