A XXI. század második évtizedének végére az Európai Uniónak számos kihívással kell szembenéznie. Lakosságának 10%-a tartozik az őshonos kisebbségek körébe. Ez több mint ötvenmillió embert jelent ‒ szinte Spanyolország népessége ‒ összeurópai szinten. Ugyanakkor az őshonos kisebbségek sorskérdéseit Európa ma nem vállalja fel, mi több, hallgat, mélyen hallgat.

Eddig még általánosan elfogadott definíció sem került elfogadásra az őshonos, tehát szülőföldjén kisebbségben élő közösségek meghatározására. Ez olyan, mintha Hispánia nagyságú ország népességének jogállásával, jogaival, státuszával Európa közössége nem foglalkozna. Ez egyrészt olyan zárványokat jelent Európa testén, amellyel ezen közösségek tagjai másodrendű polgáraivá válnak az uniónak, hiszen nem élhetik meg zavartalanul identitásukat, az annak kiteljesedését jelentő anyanyelvi kultúrát, oktatást. Mindennap küzdeniük kell, hogy saját sorsukról, intézményekről döntéseket hozhassanak, hogy az unió által fennen hangoztatott szubszidiaritás alapvető elvének figyelembevételével az önigazgatás, önkormányzás részesei lehessenek. Ez különösen figyelemre méltó annak tükrében, hogy van olyan tagországa az EU-nak, ahol a kollektív bűnösség elvét tartalmazó dekrétumok hatályban lehetnek és olyan is, ahol az autonómia törekvéseket, saját szimbólumok használatát nemzetbiztonsági kockázatnak tekintik.

Főleg a közép-kelet-európai nemzeti kisebbségek tekintetében érzékelhető a külön elbírálás, holott nemzeti kisebbségei többségében olyan őshonos közösségek, akik önhibájukon kívül kerültek kisebbségi sorba, s számukra az uniós polgárság sem hozta meg ‒ a várakozásokkal ellentétben ‒ az egyenlő bánásmód esélyét. Mindhiába a diszkrimináció tilalmának szabálya, annak betartásának
ellenőrzése visszhang nélkül elmarad, a szankciókat már nem is említve. Ezért is fogalmaztuk meg, hogy Európa hallgat, mélyen hallgat, mi több, a be nem tartott, hangzatos elvek mögé bújik…

Dr. Kalmár Ferenc és Dr. Szili Katalin kiadványa a nemzetiségi kisebbségvédelem javasolt alapelveiről nyújt áttekintés.

 

A kiadványt ide kattintva tölthetik le: