Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzatok!

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Nemzetiségi Támogatások Osztálya összesítette a megyei kormányhivataloktól beérkezett testületi ülések és közmeghallgatások jegyzőkönyveit, amelyek a 2020. évi feladatalapú támogatás alapjául szolgálnak. A mellékelt táblázat megyékről elnevezett munkalapjain belül tudják ellenőrizni a beküldött dokumentumokat.

A táblázat nem tartalmazza azokat a jegyzőkönyveket, amelyeket a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: törvény) 9. mellékletében foglalt 2020. január 15-ei határidő után nyújtottak be, mert a törvény melléklete szerint e benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő, így azt nem áll módunkban figyelembe venni.

A törvény szerint, a feladatalapú támogatásra az a helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult, amely a költségvetési évet megelőző évben megtartott legalább négy képviselő-testületi ülést, és ha a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 97. §-a szerinti közmeghallgatás megtartására nem az előző pont szerint igazolt képviselő-testületi ülés egyikén került sor, akkor plusz egy közmeghallgatást és az erről szóló jegyzőkönyvet határidőben megküldte az illetékes szervnek.

Amennyiben ennek eleget tettek, de a táblázatunk szerint valamely jegyzőkönyv nem érkezett meg hozzánk, kérjük, az illetékes megyei Kormányhivatallal egyeztessenek erről legkésőbb 2020. április 6-ig, a beküldésről szóló igazolással alátámasztva jelzésüket.

Számunkra csak az a hiánypótlás fogadható el, amelyet az illetékes Kormányhivataltól küldenek meg részünkre.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez közvetlenül küldött igazolásokat és  jegyzőkönyveket nem tudjuk figyelembe venni.

A kormányhivatali észrevételek alapján a szükséges módosításokat elvégezzük és a támogatást megalapozó feladatmutató pontszámokat  és a támogatás összegét 2020. április 15-éig honlapunkon közzétesszük!

A támogatás első részletét a törvény által meghatározott határidőig, 2020. április 30-áig a Magyar Államkincstár útján folyósítjuk!

Munkájukhoz, működésükhöz további sikereket kívánunk!

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUM: