A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

Nemzetpolitikai oktatás

Nemzetpolitikai oktatás

A Nemzetpolitika oktatása menüpontot abból a célból hoztuk létre honlapunkon, hogy a nemzetpolitika oktatásában nyújtson támpontokat, egyúttal az egyetemi hallgatók vagy az érdeklődő közönség tudásgyarapodását is elősegítse. A menüpont tartalmát időközönként frissítjük, illetve egyes linkek tartalmai is folyamatosan frissülnek.

A közigazgatási tisztviselők oktatásában a nemzetpolitikai szempontok erősítése – mint cél – a Magyar nemzetpolitika – A nemzetpolitika stratégiai kerete című dokumentumban került megfogalmazásra.

Az alábbiakban röviden vázoljuk a nemzetpolitika oktatásának különböző eszközeit és forrásait.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kezdeményezésére 2013 őszén meghirdetett egy választható, majd 2014-től kötelező kurzust a Közigazgatás-tudományi Kar alapképzésében résztvevő hallgatói számára. A nemzetpolitika elméleti és intézményi alapjai című tantárgy eddig három alkalommal került meghirdetésre (tantárgyfelelős: Dr. Halász Iván). Az előadásokat a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársai és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói közösen tartják.

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársai közreműködésével valósul meg a Külügyminisztérium és a Károli Gáspár Református Egyetem együttműködésében a Magyar nemzetpolitika és kisebbségi jogok (tárgyfelelős: Kántor Zoltán) c. kurzus, melynek során a Külügyminisztérium munkatársait, diplomatákat készítenek fel az utóbbi évek nagy szakpolitikai változásainak értelmezésére, az azokból adódó kihívások kezelésére.

Az ELTE Nemzetközi Emberi Jogok szakirányú továbbképzésén az intézet igazgatója, Kántor Zoltán oktatja a Kisebbségvédelem és külpolitika metszéspontjában: magyar nemzetpolitika a rendszerváltás után c. tárgyat.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Esélyegyenlőség és kisebbségvédelmi igazgatás továbbképzésen Kántor Zoltán oktatja a Kisebbségszociológia és a Nemzeti kisebbségek tantárgyakat. Az oktatási anyag fókuszában a külhoni magyar közösségek és a feléjük megfogalmazott nemzetpolitika áll.

A nemzetpolitika külön fejezetet kapott a közigazgatási alapvizsga tananyagában. A kezdeményezés célja az volt, hogy a közigazgatási dolgozók rendelkezzenek egy átfogó képpel a nemzetpolitika céljairól és programjairól, illetve a külhoni közösségek helyzetéről.

A közigazgatási dolgozók számára a Nemzetpolitikai Kutatóintézet félévente kétnapos Nemzetpolitikai továbbképzést biztosít.  Ennek keretében az intézet munkatársai és felkért külsős szakemberek világítanak meg egy-egy nemzetpolitikai szempontból releváns témát általában nyolc másfél órás blokkban.

A különböző – továbbképzés, egyetemi oktatás – képzések célja megismertetni a hallgatókkal a nemzetpolitika elméleti alapjait, illetve annak gyakorlati kereteit. A képzés során nemzetközi kontextusba helyezzük a magyar nemzetpolitikát és a nemzetközi jog vonatkozó passzusait is. Foglalkozunk a szomszédos államok belpolitikájával, kisebbségi oktatásával, a külhoni nemzettársaink demográfiai helyzetével és a kisebbségeket megillető jogokkal. Ezen felül pedig bemutatjuk a nemzetpolitika történetét, dokumentumait, a kiemelt programokat és az azt működtető intézményrendszert.

2013 novemberében jelent meg a Nemzetpolitikai alapismeretek: közszolgálati tisztviselők számára (szerkesztő: Kántor Zoltán) c. könyv. A kötet elsősorban a közigazgatásban dolgozók képzése érdekében született, de haszonnal forgathatják az egyetemi képzésben részt vevő hallgatók, vagy a nemzetpolitika iránt érdeklődő laikusok is. A könyv nem csak a különböző nemzetpolitikai képzések alaptankönyve, hanem bekerült az ELTE, az NKE, valamint a PPKE oktatott kisebbségpolitikai, nemzetpolitikai témájú órák kötelező bibliográfiájába.

nemzetpolitika oktatása honlap struktúráját, illetve az anyaggyűjtést a Nemzetpolitikai Kutatóintézet felkérésére Dr. Bárdi Nándor, az MTA TK Kisebbségkutató Intézet munkatársa készítette.

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet szakmai gyakornoki programja keretében számos magyarországi és külhoni egyetem – a nemzetpolitika iránt érdeklődő – hallgatói szerezhetnek mélyebb ismereteket a nemzetpolitika működéséről az intézetben eltöltött öt hetes tartózkodás alkalmával.

Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet által szervezett Nyári egyetemen külhoni joghallgatók sajátíthatják el a nemzetpolitikáról szóló tudásanyagot.

Az NPKI munkatársai 2013-ban és 2014-ben is részt vettek a Nemzetpolitikai Államtitkárság által létrehozott Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasainak oktatásában. A program célja a diaszpóra és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok erősítése, ennek elősegítése érdekében magyarországi fiatalok látogatnak el a diaszpóra közösségeihez, segítik értékőrző munkájukat és tájékoztatási, közösségépítő tevékenységükkel erősítik a Magyarországhoz való kötődésüket.

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet honlapján folyamatosan frissülnek az elérhető kiadványok, többek között sajtószemlék – Nemzetpolitikai sajtószemle és Nemzetpolitikai összefoglaló – és tudományos folyóiratok – a Kisebbségkutatás, valamint a Minority Studies. Az NPKI elemzésekben kutatóink egy-egy aktuális, nemzetpolitikai szempontból jelentős és aktuális kérdést vesznek górcső alá.

A nemzetpolitika általános és ágazati kérdései, valamint intézményrendszere iránt érdeklődő közönségnek ajánljuk a honlapunkon összegyűjtött Hasznos linkek menüpontot.

Nemzetközi és külhoni magyar szakértők bevonásával tartott konferenciáinkon és műhelybeszélgetéseinken a nemzetpolitika aktuális kérdéseivel, az egyes területek legfrissebb kutatási eredményeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők.