A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információ itt.

Az NPKI munkatársainak publikációi

Könyvek

Eplényi Kata – Kántor Zoltán (szerk.): Térvesztés és határtalanítás: a magyar nyelvpolitika 21. századi kihívásai. Budapest: Lucidus, 2012.

Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek. Budapest: NKTK, 2013.

Kántor Zoltán: A nemzet intézményesülése a rendszerváltás utáni Magyarországon. Budapest, Osiris, 2014.

Tóth Norbert: A kisebbségi területi autonómia elmélete és gyakorlata. Nemzetközi jogi és összehasonlító jogi analízis. Budapest, L’Harmattan, 2014.

Kántor Zoltán (szerk.) – Herner-Kovács Eszter (társszerk.): Autonomies in Europe : Solutions and Challenges. Budapest, L’Harmattan, 2014.

Beregszászi Anikó, Csernicskó István, Ferenc Viktória: Nyelvi jogaink és lehetőségeink. Útmutató és tájékoztató a nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásához kárpátaljai magyaroknak. Budapest, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 2014.

Tanulmányok folyóiratokban

Illyés Gergely: Vegyes párt vagy átszavazás? Magyar Kisebbség, 2012. 1-2. sz.

Herner-Kovács Eszter: Szerbiai választások 2012 – a szétforgácsolt magyar politika. Kisebbségkutatás 2012. 2. sz.

Illyés Gergely – Székely István Gergely: A 2012-es romániai helyhatósági választások tanulságai. Kisebbségkutatás, 2012. 2. sz.

Kántor Zoltán: Nemzetépítés és nemzetpolitika: az identitás intézményesítése. Nemzeti Érdek, 2013. 2. sz.

Kántor Zoltán: Nemzet és állam: a magyar állam és a külhoni magyarok. Iustum Aequum Salutare, 2013. 2 sz.

Rákóczi Krisztián: Előrehozott parlamenti választások Szlovákiában – 2012. a magyar politikai esélyek csökkenése. Kisebbségkutatás, 2012. 2. sz.

Illyés Gergely – Kántor Zoltán: Románia 1989 után. Külügyi Szemle, 2012. 4. sz.

Illyés Gergely: Parlamenti választások Romániában: gyengülő magyar érdekképviselet a törvényhozásban. Kisebbségkutatás, 2012. 4. sz.

Ferenc Viktória: A határon túli magyar felsőoktatás tannyelve – interjúelemzések Dél-Szlovákiából és Kárpátaljáról. Kisebbségkutatás 2013. 1. sz.

Herner-Kovács Eszter: Szerbiai választások 2012. Az új szerb politikai erőtér és az elmúlt egy év tanulságai, különös tekintettel a magyar érdekképviselet alakulására. Magyar Kisebbség, 2013. 2. sz.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitika: a magyar modell. Nemzeti Érdek, 2013. 3. sz.

Ferenc Viktória: Kereső kutatók – a kárpátaljai magyar doktoranduszok egzisztenciális, magánéleti és szakmai kihívásai. Kisebbségkutatás 2013. 3. sz.

Varga Péter: A non-refoulement elvének újraértelmezése a nemzetközi jogban? (Ismertető: Messineo, Francesco: Non-Refoulement Obligations in Public International Law: Towards a New Protection Status? c. tanulmányáról).  Kisebbségkutatás, 2013. 4. sz.

Ferenc Viktória: School choice in Subcarpathia. The case of Beregszász (Berehovo) Minority Studies, 2013. 15. sz.

Herner-Kovács Eszter: 2012 Elections in Serbia. New Political Landscape in Belgrade, Reduction of Minority Hungarian Representation. Minority Studies, 2013. 15. sz.

Herner-Kovács Eszter: Challenging the Conventional Wisdom on Ethnic Lobby Success in the United States: the Case of HHRF. Minority Studies, 2013. 15. sz.

Herner-Kovács Eszter – Kántor Zoltán: Kin-state Policies in Europe. Minority Studies, 2013. 16. sz. (Special issue: Trends and Directions of Kin-State Policies in Europe and Across the Globe)

Ferenc Viktória: Nyelvet tanulni, továbbtanulni, „létesülni” − többségi iskolaválasztási stratégiák Beregszászban. Kisebbségkutatás 2013. 4. sz. 98-121.

Csernicskó István, Ferenc Viktória: Hegemonic, regional, minority and language policy in Subcarpathia: a historical overview and the present-day situation. Nationalities Papers: The Journal of Nationalism and Ethnicity. Volume 42, Issue 3, 2014, 399-425.

Ferenc Viktória: Babiloni Kárpátalja: a regionális nyelvpolitika története a XX. század első felében.(Ismertető Csernicskó István és Fedinec Csilla: Nash miscevij Vavilon. c. kötetéről). Kisebbségkutatás 2014. 2. sz. 173-176.

Herner Kovács Eszter – Illyés Gergely – Rákóczi Krisztián: Külhoni szavazatok a 2014-es magyar országgyűlési választásokon. Kisebbségkutatás, 2014. 2. sz.

Illyés Gergely – Rákóczi Krisztián: Európai parlamenti választások a Kárpát-medencében – magyar szempontból. Kisebbségkutatás, 2014. 2. sz.

Herner-Kovács Eszter: Előrehozott parlamenti választások Szerbiában 2014-ben. Kisebbségkutatás 2014. 2. sz.

Rákóczi Krisztián: Államfőválasztás Szlovákiában magyar jelölttel és civil győztessel. Kisebbségkutatás, 2014. 2. sz.
Ferenc Viktória: Ami a nemzetközi mérésekben nem látszik: tanulói kompetenciák Kárpátalján. Kisebbségkutatás 2014. 4. sz. 188-221.

Herner-Kovács Eszter: Nation Building Extended: Hungarian Diaspora Politics. Minority Studies, 2014. 17. sz.

Illyés Gergely – Rákóczi Krisztián: European Parliamentary Elections in the Carpathian Basin in 2014. Minority Studies, 2014. 17. sz.

Kántor Zoltán: Hungary’s Kin-State Politics, 2010–2014. Minority Studies, 2014. 17. sz.

Ludányi András: The Origins of Diaspora Consciousness in the Hungarian American Experience. Minority Studies, 2014. 17. sz.

Könyvfejezetek

Csernicskó István – Ferenc Viktória: A kisebbségi nyelvhasználat jogi keretei és azok alkalmazhatósága Kárpátalján. In Eplényi Kata – Kántor Zoltán (szerk.) Térvesztés és határtalanítás. A magyar nyelvpolitika a 21. században. Budapest: Lucidus Kiadó, 2012.

Halász Iván – Tóth Norbert: A nemzetiségek jogai és jogvédelme. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013.

Tóth Norbert: A nemzetközi jog és a magyar jog viszonya. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013.

Tóth Norbert: A magyar állami szervek részvétele az Európai Unió döntéshozatalában. In Patyi András – Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013.

Kántor Zoltán – Rákóczi Krisztián: Nemzet, állam, kisebbség. In Kántor Zoltán (szerk.) Nemzetpolitikai alapismeretek – Közszolgálati tisztviselők számára. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó. 2013.

Rákóczi Krisztián: A szomszédos országok politikai rendszere. Külhoni magyar pártok (Szlovákia). In Kántor Zoltán (szerk.) Nemzetpolitikai alapismeretek – Közszolgálati tisztviselők számára. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013.

Juhász Hajnalka – Vizi Balázs – Tóth Norbert: A nemzetpolitika folytatásának nemzetközi jogi, valamint uniós jogi keretei és környezete. In Kántor Zoltán (szerk.) Nemzetpolitikai alapismeretek – Közszolgálati tisztviselők számára. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013.

Ferenc Viktória: A szomszédos országok politikai rendszere. Külhoni magyar pártok (Ukrajna). In Kántor Zoltán (szerk.) Nemzetpolitikai alapismeretek – Közszolgálati tisztviselők számára. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó. 2013.

Herner-Kovács Eszter: A szomszédos országok politikai rendszere. Külhoni magyar pártok (Szerbia). In Kántor Zoltán (szerk.) Nemzetpolitikai alapismeretek – Közszolgálati tisztviselők számára. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó. 2013.

Varga Péter: A szomszédos országok politikai rendszere. Külhoni magyar pártok (Horvátország, Szlovénia. In Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek – Közszolgálati tisztviselők számára. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013.

Kántor Zoltán: A nemzetpolitika fogalmi és tartalmi keretei. In Kántor Zoltán (szerk.) Nemzetpolitikai alapismeretek – Közszolgálati tisztviselők számára. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitika és kormányzat. In Kántor Zoltán (szerk.) Nemzetpolitikai alapismeretek – Közszolgálati tisztviselők számára. Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013. Ferenc Viktória – Séra Magdolna: Kárpátalja – Ukrajna. In Szabó Andrea, Bauer Béla, Pilók Péter (szerk.): Mozaik 2011. Magyar Fiatalok a Kárpát-medencében. Kutatási jelentés. Szeged-Budapest: Belvedere Meriodinale – Nemzeti család- és Szociálpolitikai Intézet, 2013.

Ferenc Viktória: Politikai diskurzus a határon túli magyar felsőoktatás nyelvéről – különös tekintettel az anyaország és a szlovákiai magyar pártok álláspontjára. In Szoták Szilvia (szerk.): Határhelyzetek 5. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthelyzetekben. Budapest: Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium, 2013.

Ferenc Viktória: Language-in-education policies at minority higher education – the case of Hungarian communities in Transcarpathia (Ukraine) and in South-Slovakia (Abstract). ICML XIV. University of Graz, Austria, Plurilingualism Research Unit. 2013.

NPKI munkatársai: Nemzetpolitika (7. modul). In Közigazgatási alapvizsga (jegyzet). Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013.

Kántor Zoltán: Nation, national minority: the significance of definition. In Dácz Enikő (szerk.): Minderheitenfragen in Ungarn und in den Nachbarlandern im 20. und 21. Jahrhundert. Baden-Baden: Nomos, 2013.

Tóth Norbert: A területi autonómia külső dimenziója: nemzetközi jogalanyiság, nemzetközi felelősség, külkapcsolatok. In Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs (szerk.): A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2013.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitikai átalakulás: eo ipso új állampolgársági keretek. In Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs (szerk.): A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2013.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitikai stratégia és a nemzetpolitika kiemelt programjai. In: Kárpátalja magyar nyelvű oktatásának jelene és jövője. Teleki László Alapítvány, 2014.

Ferenc, Viktória – Tóth, Norbert: Autonomy Ambitions in SubcarpathiaIn Kántor, Zoltán (ed.): Autonomies in Europe: Solutions and Challenges. Budapest: L’Harmattan, 2014.