A Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről kiadott kormányrendeletekben előírt korlátozások vonatkoznak a nemzetiségi táborokra, közösségi célú programokra is. Javasoljuk a kormányrendeletekben foglalt valamennyi intézkedés elolvasását, tanulmányozását az egészség megóvásában való közös felelősségvállalás érdekében.

A NEMZ-KUL-20 és NEMZ-TAB-20 kategóriák esetében, amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi, természetesen megtarthatják az eredetileg tervezett programot az eredeti időpontban, ha azonban ez nem lehetséges, az eredetileg tervezett szakmai programok módosítását javasoljuk az alábbiak szerint:

A) Alapesetben kérjük a tavaszra és nyárra tervezett táborok és közösségi célú programok megvalósítását az őszi és koratéli időszakra átütemezni (a konkrét időpont megadása nélkül, csak az időszak megjelölésével elfogadható értelemszerűen jelen helyzetben); egyrészt annak érdekében, hogy a közösségépítő alkalmak ne maradjanak el; másrészt ezek a rendezvények nemcsak a helyi nemzetiségi közösség megerősítésében, hanem a magyar belföldi turizmus és vendéglátás újraélesztésében is fontos szereppel bírnak, így elmaradásukkal nemcsak a helyi közösséget, hanem a magyar gazdaságot is veszteség érné. Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Kormány a Külföldi Nyelvtanulási Program elhalasztásáról szóló döntéséhez hasonlóan a külföldre tervezett anyaországi és nyelvnemzeti táborokat el kell halasztani!
A felhívás szerint a megvalósítási időszak vége a NEMZ-KUL-20 kategória esetében továbbra is egységesen 2020. december 31., a NEMZ-TAB-20 kategória esetében 2020. november 15., így ezen időszakon belül szabadon módosítható a tervezett program megvalósításának időpontja, időtartama, azzal a feltétellel, hogy az ezt követően kiadásra kerülő támogatói okiratba foglalt támogatási cél nem változhat.
A megvalósítás során kiemelt figyelemmel kövessék a Kormány és az egészségügyért felelős hatóság időközben kiadásra kerülő utasításait, és azoknak megfelelően járjanak el!

B) Arra az esetre, ha a járványügyi helyzet nem tenné lehetővé a nyári/őszi/koratéli időszakban sem nemzetiségi táborok, sem közösségi célú programok szervezését, akkor lehetőséget biztosítunk a már elnyert támogatás összegének más irányú felhasználására az eredeti kiírások szerinti, NEMZ-TAB kategória esetében 2020. november 15., a NEMZ-KUL kategória
esetében 2020. december 31. felhasználási határidővel. A támogatás elsősorban olyan állagmegóvási, karbantartási, javítási vagy egyéb célra használható fel, amely az eredeti programban érintett közösséget szolgálja, ugyanakkor szintén a magyar vállalkozásoknak, és rajtuk keresztül magyar családoknak biztosít jövedelmet és megélhetést már az idei évben. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a támogatás tárgyi eszközök beszerzésére nem fordítható.
Amennyiben ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, akkor kérjük, hogy már most adjanak be módosítási kérelmet az EPER felületén keresztül a támogatás felhasználására vonatkozóan. Ebben az esetben már a benyújtott, módosított szakmai program és költségterv alapján fogjuk kiadni a támogatói okiratokat.

Mindkét megoldással azt a célt kívánjuk szolgálni, hogy a közösségen túl a magyar gazdasági szereplőket is munkalehetőséghez juttassuk a járványügyi helyzetet követően. Abban az időszakban még nagyobb szükség lesz elsősorban a közösségépítő programokra, másodsorban a közösségeket újra megerősítő fejlesztésekre. Minderre figyelemmel arra kérjük a kedvezményezetteket, hogy elsődlegesen a programok – fentiekben foglaltak szerinti – megtartására törekedjenek.

A veszélyhelyzet miatti kormányzati döntések részletei kapcsán az érdekelteket folyamatosan tájékoztatjuk. Javasoljuk, hogy a járványügyi helyzet alakulásával kapcsolatos, naprakész hivatalos információkért és hatósági intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatókért a koronavirus.gov.hu honlap híreit is kísérje figyelemmel!

Budapest, 2020. március 19.

Soltész Miklós
államtitkár

Módosultak a nemzetiségi pályázatok kiírásai: