English/Magyar

TÁMOP 5.2.8 / Ifjúsági kisközösségek részvételi kutatása

A kisközösségek kialakításának támogatását célzó projekt egyik meghatározó eleme a kutatás-módszertani segédanyagok kidolgozása. A fejlesztés során kialakítandó segédleteket olyanoknak szánjuk, akik saját lakóhelyükön szeretnének közösségi alternatívát ajánlani a helyi gyermekeknek, fiataloknak. Az alkalmazott kutatás célja egy speciális terület feltárása és az összefüggések ismeretében módszertani javaslatok megfogalmazása. Az egyes kutatási tevékenységek számos különböző területre fókuszálnak annak érdekében, hogy a módszertani javaslatokban minél tágabb problémahalmazra tudjanak reflektálni.

Az eddig ismert gyakorlatok

A tevékenység első fázisában szeretnénk feltérképezni azokat a hazánkban és külföldön működő kezdeményezéseket, jó példákat, amelyek ifjúsági kisközösségek létrehozásában sikereket értek el. Mind a magyar, mind pedig a nemzetközi példákat feldolgozó tanulmányok olyan kezdeményezéseket foglalnak össze, ahol élmény alapú pedagógia segítségével sikerült integrálni a helyi fiatalokat. Különösen érdekesek azok az esetek, amelyek szociálisan hátrányos helyzetű területeken, vagy kisebb településeken (falvakban, kisvárosokban) valósultak meg.

Közösségi neveléssel kapcsolatos attitűdök

A kutatási tevékenység második fázisában szeretnénk feltárni, hogy a mai magyar társadalom hogyan vélekedik a fiatalok közösségi neveléséről. Melyek azok az értéktartalmak, amelyekre nyitottak vagyunk és melyeket utasítja el ebben a témában? A kérdés feltárására kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt felhasználunk. Egyéni és csoportos interjúk keretében feltárjuk azokat az aktuális diskurzusokat, törésvonalakat, amelyek a témát szegélyezik. Az interjúkban megkérdezünk fiatalokat és olyan érintetteket, akik nevelésükben szerepet játszanak, szülőket, pedagógusokat, civileket. Az interjúk tapasztalatai alapján kérdőíves adatfelvételt tervezünk, a 15 év feletti magyar lakosságot reprezentáló mintán.

Közösségek akcióban

A kutatási tevékenység harmadik fázisában kisközösségek létrehozását szeretnénk végigkövetni egy részvételi akciókutatás keretében. A módszer sajátossága, hogy a klasszikus kutatási technikák mellett fejlesztést is magában foglal. Ennek keretében kisközösségek kialakítása indul el 5 településen, amiben a kutatók mellett a helyi érdekeltek aktív részvételére is számítunk. A vizsgálat lehetőséget teremt arra, hogy a kezdeti fázistól végigkövessük a közösségek kialakításának folyamatát. Az akciókutatástól reméljük azokat az inputokat, amelyek a módszertani kézikönyveket megalapozzák, hiszen „valós környezetben” engednek betekintést közösségek életébe.


A részvételi ifjúságkutatás módszerei

A projekt utolsó fázisában érkező forrásbővítés lehetősége teremtett arra, hogy új iránnyal egészítsük ki tevékenységünket.  A korábbi fázisok tapasztalatai alapján egy kutatás-módszertani fejlesztés mellett döntöttünk. Ennek során olyan kvalitatív, részvétel alapú kutatási eljárásokat gyűjtöttünk össze és próbáltunk ki a gyakorlatban, amelyek hazánkban kevésbé ismertek, viszont hatékonyan alkalmazhatók a gyerekekkel és fiatalokkal folytatott vizsgálatokban. A „klasszikus” technikák gyerekközpontú változatának bemutatása mellett, a módszertani összefoglaló kitér az kreatív, alkotást segítő valamint a drámaalapú részvételi eljárások bemutatására is.

(A részvételi ifjúságkutatás módszerei című kutatás-módszertani összefoglaló letölthető itt!)


Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés