English/Magyar

TÁMOP 5.2.8 / Bemutatkozás

"Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása" kiemelt projekt

TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001

_

Az Új Széchenyi Terv stratégiai céljaihoz szervesen illeszkedő, uniós támogatásból megvalósuló, TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 azonosító számú „Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása”című kiemelt projekt fő célja egy olyan működő ifjúsági pedagógiai hálózat korszerűsítése, mely a köznevelés intézményrendszerével és a családokkal együttműködve a személyiség egészét fejleszti a tapasztalati tanulás eszközeivel. A fiatalok aktív társadalmi részvételét, az önszerveződést és az együttműködést hivatott erősíteni TÁMOP 5. prioritáshoz illeszkedve.

A programban olyan kisközösségi ifjúságnevelési módszertan kialakítása és elterjesztése valósul meg, amely helyi, regionális és országos programkínálattal, egész ember fejlődését támogató korszerű pedagógiai rendszerrel rendelkezik.

A projekt kiindulópontja tehát a kisközösségi ifjúságnevelés támogatása, vagyis minden olyan interakció generálása és véghezvitele, amely az ifjúság nevelését közösségi, szervezett keretek között tervezi végrehajtani.

A projekt támogatja a jövő generációjának nevelésével, fejlesztésével összefüggő célokat és törekvéseket: az élményközpontú közösségi nevelés biztosításával, kisközösségi, kortárs vezetőkre épülő ifjúsági munka módszertani fejlesztésével, szakmai standardok kidolgozásával, szakmai együttműködések kialakításával, ezzel együtt a célcsoport társadalmi részvételének erősítését, a negatív társadalmi hatásokkal, folyamatokkal szembeni védekező képességük fejlesztését is.

 

A projekt célcsoportjai

  1. 6-25 éves gyermekek, fiatalok, kiemelten azok, akik működő ifjúsági kisközösségbe való bekapcsolódás lehetőségének szempontjából hátrányos helyzetűek (hátrányos helyzetűnek számít az a gyermek/fiatal, aki olyan településen él, ahol nincsen lehetősége meglévő és működő gyermek és ifjúsági közösséghez kapcsolódni).
  2. A projekt további célcsoportját az egyének közösségi nevelése által érintett család, iskolai közösség és a helyi társadalom tagjai jelentik. A kisközösségekben szocializálódó, azokban tevékeny részt vállaló egyének nagy eséllyel felnőtt korban is tevékenyek maradnak, és saját hatókörükön belül találnak olyan feladatokat, amelyek szolgálják a szűkebb és tágabb értelemben vett társadalmat. Amennyiben a tevékeny egyén a kisközösségi hálózatban támogatottságra talál, a rendszer önfenntartóvá válhat azáltal, hogy a kisközösségi nevelésben részt vevők felnőve közösségi összetartó erőt képeznek.

 

Főbb adatok

Konzorciumi vezető: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA ZRt.)

Konzorciumi partner: Magyar Cserkészszövetség (MCSSZ)

Projekt megvalósításának időszaka: 2013. április 1. – 2015. július 31. (28 hónap)

Forrás: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt száma: TÁMOP 5.8.2-12/1-2013-0001

Irányító hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.


Címkék

Eseménynaptár
 
 
Határon átnyúló együttműködés