English/Magyar

JOGELŐDÜNK 1999-2011 Az Apáczai Közalapítvány főbb projektjei

Kollégiumépítési projektünknek köszönhetően tíz év alatt 2.438 kollégiumi férőhellyel bővült a szomszédos országok magyar tannyelvű oktatási intézményrendszere. Magyarországi társaikkal ellentétben a külhoni magyar diákok gyakran nem az anyanyelvükön tanulnak. Ezért lényeges, hogy legalább felkészülésük és szabadidejük eltöltése magyar környezetben, adott esetben egy diákotthonban történhessen.
 
 
Intézményfejlesztési projektünkkel a legkorszerűbb technikai eszközöket, így sok egyéb mellett 14 számítógép vezérelt esztergát és marógépet, valamint 4.300 új személyi számítógépet juttattunk a szomszédos országok magyar szak- és felsőoktatási intézményeibe. A magyar tannyelvű tanintézmények közül csak a legjobban felszerelteknek van esélye a többségi nemzet iskoláival szemben a diákokért folytatott küzdelemben.
 
 
A szak- és tankönyvkiadási projekt keretében 1999 óta összesen 575 féle magyar nyelvű oktatási szakkönyv, tankönyv és jegyzet elkészítéséhez és kiadásához járult hozzá az Apáczai Közalapítvány a szomszédos országokban. A magyar nyelvű oktatás fenntartása kapcsán többször finanszíroztuk, hogy a frissen megjelent magyarországi szakirodalom köteteinek tízezrei a határon túli magyar oktatás intézményeibe is eljussanak.
 
 
Kutatási projektünk keretében tíz év alatt 24 oktatáskutatás megrendelőjeként és támogatójaként törekedtünk a határon túli szakképzés, felnőttoktatás valamint közoktatás feltérképezésére, problémáinak, fejlesztési irányainak megismerésére. Mivel az Apáczai Közalapítvány ISO minősített szervezet, arra is hangsúlyt fektettünk, hogy anyagi támogatásunkkal minél több külhoni magyar iskola is megszerezhesse a minőségbiztosítási tanúsítványt.
 
 
A felnőttképzési projekt volt a legelső jelentős magyarországi támogatási forrása a határon túli felnőttképzésnek. Ennek keretében tíz év alatt mintegy 35.000 határon túli magyar munkavállaló szülőföldjén történő át- és továbbképzéséhez járult hozzá az Apáczai Közalapítvány. A szülőföldön megszerzett akkreditált képzettségekkel a munkavállalók új szakmát tanulhattak, vállalkozásba foghattak.
 
 
Szórványprojektünket a legfontosabbak között tartjuk számon: különféle formákban támogattuk azokat a szórványközpontokat a szomszédos országokban, ahol a kisebbségben élő magyar gyermekeket a kisrégió központjába összegyűjtik, így biztosítva a magyar osztályok indításához szükséges tanulói létszámot. A szórványközpontba el nem jutó magyar gyermekek sorsa szinte bizonyosan az asszimiláció.
 
 
Ösztöndíj projektünket Apáczai Ösztöndíjnak neveztük el: ennek keretében összesen 5.700 a szomszédos országokban kiemelkedő átlaggal tanuló magyar középiskolást és egyetemistát részesítettünk tanulmányi ösztöndíjban. A tehetséggondozás mellett a Magyarországon tanuló külhoni fiatalok szülőföldjükre való hazatérését is igyekezett az Apáczai Közalapítvány segíteni, amikor 1.055 diploma honosíttatásának költségeit vállalta át.

Eseménynaptár

Hírlevélre iratkozás