English/Magyar

HATÁRTALANUL! 2011-ben

Az Országgyűlés 2010. október végén a 101/2010. (X.21.) sz. határozatával döntött az iskolai nemzeti összetartozás napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról. A határozat keretében az Országgyűlés a következőkre kérte fel a Kormányt:
  • egy iskolai emléknap bevezetésének előkészítésére a 2010/2011-es tanévtől a Nemzeti Összetartozás Napján;
  • a szomszédos országokba irányuló iskolai tanulmányi kirándulások tapasztalatainak áttekintésére és országos program készítésére;
  • a Magyarság Háza 2012. december 31-ig, a NEFMI bevonásával történő létrehozási lehetőségének vizsgálatára.
A parlamenti Határozat mindhárom feladata ugyanazt a célt, a nemzeti összetartozás megerősítését szolgálja, és egyetlen szellemi-logikai egységet alkot. A tanulmányi kirándulás alapvetően magyarországi iskolák külhoni útjait finanszírozza, míg a testvérosztályok esetében magyarországi utazásokat jelent. Az összetartozás napja hasonlóképpen a magyarországi közoktatási intézményeket kötelezi a megemlékezésre. A Magyarság Háza pedig egy Budapesten megvalósuló intézmény, amely a külhoni magyarságot mutatja be, a kirándulásokat és az emléknapot szervezi, és oktatás-módszertani segítséget nyújt.
 
 
A külhoni iskolai kirándulásokat zászlajára tűző Határtalanul! program megvalósításához 2010-ben az Apáczai Közalapítvány irodája felmérte mintegy 5.000 kárpát-medencei magyar szakiskolás határokon átnyúló személyi, továbbá 208 magyar középiskola intézményi kapcsolatait. A célcsoportot (diákokat) jól ismerő, 50 középiskola igazgatóval mélyinterjút készítettünk Magyarországon, Szlovákiában és Romániában. Az interjúk feldolgozását követően terveztük meg a pályázati rendszert, ezalatt többször egyeztettünk szakértőkkel és EU-s valamint ISO szabvány standardokat alkalmaztunk. 2010. őszén két szakmai fórumot rendeztünk a Határtalanul! kirándulás és a nemzeti összetartozás napja iskolai megemlékezése kapcsán, amelyeken 237 közoktatási vezető számos javaslatot fogalmazott meg. Emellett 2010 novemberében kérdőívvel mértük fel a magyarországi közoktatási intézmények 42 százalékának (1.440 intézmény) a külhoni tematikával (kirándulás, nemzeti összetartozás napja, Magyarság Háza) kapcsolatos álláspontját.

A 2010-es pilot projektre beérkezett 278 pályázat közül az utazókról egy értékelési szempontrendszer alapján, pontozással kialakult sorrend döntött. A körutazás jellegű pályázatra az összes pályázó 74%-a, míg a külhoni iskolákkal való együttműködést célzó pályázatra 26%-uk pályázott.  2010-ben végül is 201 millió forintból 5.865 diák és 590 tanár jutott el összesen 177 utazást megvalósítva Kárpátaljára, Délvidékre, Felvidékre és Erdélybe. A projekt során tizennégy nyertes iskolában a helyszínen monitoroztuk a felkészítő és értékelő Határtalanul! órák megtartását, tematikáját, valamennyi pályázatot pénzügyileg ellenőriztünk és lezártunk. A 177 megvalósult utazás programját, a készített fényképeket és beszámolókat a honlapunkon nyilvánosságra hoztuk.
 
 
A 2011-es Határtalanul! pályázatra felkészülve az Apáczai Közalapítvány honlapját utazást támogató szolgáltatói oldallá alakítottuk térképekkel, minta utakkal, olcsó szálláshelyekkel, utazásszolgáltatói felülettel, és létrehoztuk a szórványmagyarság felfedezését elősegítő honlapunkat (www.szorvany.hu). Honlap-családunkat bővítve 177 kisfilmet töltöttünk fel az internetre a támogatott kirándulásokról (www.youtube.com/hatartalanul2010), valamint Facebook és iwiw oldalakat alapítottunk. Mindezt azért tettük, hogy a kiutazást még csak tervezgetőket konkrét ötletekkel, információkkal segítsük. Emellett megalapítottuk és felépítettük a Határtalanul! brand-et.

Az Apáczai Közalapítvány által kidolgozott és kipróbált Határtalanul! program folytatására 2011-ben 500 millió forint van elkülönítve. A közalapítvány 2011. nyarán beolvad a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-be, így új keretek közt folytatódik a program.

Eseménynaptár

Hírlevélre iratkozás